DEZYNFEKCJA KROK PO KROKU

 

CHEMIA BASENOWA

Krok pierwszy – regulacja wartości pH

Wartość pH jest najważniejszym parametrem, który wpływa na skuteczność procesu dezynfekcji. Dlatego jego wielkość należy kontrolować i utrzymywać na stałym poziomie. Idealny zakres pH mieści się w przedziale od 7,0-7,4. Nasze preparaty do podnoszenia wartości tego parametru: pH plus granulat, pH plus płynny; do obniżania: pH minus granulat, pH minus płynny.

Krok drugi – dezynfekcja

Woda w basenie powinna być źródłem dobrego samopoczucia i zdrowia, a zatem musi być bezpieczna dla korzystających z uciech wodnych. Każdy kąpiący się w basenie człowiek wnosi do wody drobinki związków organicznych i tysiące bakterii. Dlatego konieczne jest stosowanie procesu dezynfekcji na tyle skutecznego, by zapewnił on bezpieczeństwo korzystającym z kąpieli ludziom. Polecamy do dezynfekcji metodą chlorową: Chemochlor T granulat 65 i Chemochlor T szybkie tabletki(do szybkiej dezynfekcji), Chemochlor T tabletki 20g, Chemochlor T tabletki 200g, Chemochlor T Multifunkcyjne tabletki. Chemochlor CH tabletki 10g, Chemochlor Płynny. Do dezynfekcji metodą tlenową: Aquablanc O2,  Aquablanc A, Aktywny tlen tabletki 20g, Aktywny tlen tabletki 200g, Aktywny tlen płynny, Aquablanc płynny.

Krok trzeci – walka z glonami

Glony to jedno- lub wielokomórkowe organizmy, które z nieorganicznych związków chemicznych zawartych w wodzie produkują związki organiczne, które są pożywką dla znajdujących się w wodzie bakterii i źródłem różnego rodzaju zanieczyszczeń. Rozmnażają się bardzo szybko i w ciągu kilku godzin są w stanie pokryć śliską warstwą ściany, schody i dno basenu. Konieczne jest w związku z tym hamowanie wzrostu glonów i ich eliminacja z wody basenowej. W tym celu należy stosować związki glonobójcze. Chemoform Polska poleca systematycznie stosowanie amin czwartorzędowych w postaci następujących preparatów: Alba, Alba Super, Antygon Super i Calzelos.

Krok czwarty – koagulacja i filtracja

Niektóre cząsteczki zanieczyszczeń są tak małe, że filtry nie mają możliwości ich wyłapać. W celu ich usunięcia należy stosować środki koagulujące lub flokujące, które powodują skupianie się mniejszych cząsteczek w większe lub ich absorbcję na powierzchni flokulanta. W wyniku takiego zabiegu zanieczyszczenia te pozostają na filtrze, a woda pozostanie klarowna i czysta. Proponujemy następujące preparaty: Flockfix płynny, Flockfix wysokoskoncentrowany, Flockfix kartusze.

Krok piąty – utrzymanie czystości i pielęgnacja zaplecza basenowego

Utrzymanie czystości zaplecza basenowego i otoczenia niecki basenowej jest bardzo ważne jeśli chcemy by nasz basen spełniał nasze oczekiwania i wymogi higieniczno-sanitarne.

ŚRODKI MYJĄCO-CZYSZCZĄCE

Kwaśne

Na mocne zabrudzenia, do pierwszego czyszczenia po przerwie zimowej:
Tylko na otwarte baseny: Compactal, Reinfix Rapid, Banisol G – ze względu na zawartość HCl.
Kryte pływalnie: Keraclin F i Saniblanc – likwiduje osady wapienne i inne nieorganiczne.

Lżejsze zanieczyszczenia:

Banisol S, Randklar S żel

Alkaliczne

Pierwsze mycie po przerwie eksploatacyjnej, silne zanieczyszczenia organiczne:
Flisan, Randklar, Randklar A żel

Lżejsze zanieczyszczenia:

Banisol A

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W BASENACH

 

Lp OBJAWY
PRZYCZYNY
DZIAŁANIA
1
Woda mętna
Niska zawartość środka dezynfekującego, nie odpowiednie pH wody, w niecce utworzona została zawiesina koloidalna, brązowy kolor wody świadczy o obecności związków żelaza natomiast czarno – brązowa zawiązki manganu.
Podniesienie zawartości pH do 7,0 – 7,4, podniesienie zawartości chloru w niecce basenowej, intensywne chlorowanie szokowe, dodanie koagulantu i przefiltrowanie.
2
Mleczna woda
Obecność koagulantu w niecce basenowej obecność nieropuszczalnego CaCO3 w niecce.
Doprowadzić pH do 7,0- 7,4 i następnie przefiltrować wodę.
3
Zielona woda, śliskie ściany,miejscowe przebarwienia niecki
Intensywny rozwój alg.
Doprowadzić pH do wartości 7,0-7,4, zastosować środek glonobójczy, przeprowadzić szokowe chlorowanie, miejscowe zastosowanie środka dezynfekcyjnego w granulacie (nie przy foli), mechaniczne usunięcie glonów, dodanie koagulantu i przefiltrowanie całej objętości wody.
4
Woda zielono – turkusowa klarowna
Ślady miedzi na koordynujących częściach metalowych, problem ten może się pojawiać gdy jako środek glonobójczy używamy siarczan miedziowy.
Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać środka koagulującego i świeżej wody, wodę w niecce przefiltrować.
5
Ścianki basenu są chropowate, szorstkie
Osadzanie się twardych osadów wapniowych w wodzie, często zwłaszcza przy wodzie twardej.
Usunąć osad z opróżnionego basenu zastosować kwasy środek do czyszczenia basenów, utrzymywać wartość pH na poziomie 7,0-7,4.
6
Zapach chloru, podrażnienia oczu
Związany chlor w wodzie (chloraminy).
Chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0-7,4, dodać świeżej wody.
7
Woda mocno się pieni
Problem taki pojawia się przy stosowaniu pieniącego środka glonobójczego lub obecności resztek środka zimowego, środka czyszczącego w wodzie.
Dolać świeżą wodę, nie stosować żadnych środków czyszczących.
8
Korozja
Za niska wartość pH, za wysoki potencjał redox, za wysokie całkowite stężenie substancji rozpuszczonych (TDS).
Doprowadzić pH do 7,0-7,4.