DESINFEKTION STEG EFTER STEG

 

CHEMIA BASENOWA

SE/ Första steget – pH-justering

PH-värdet är den viktigaste parametern som påverkar effektiviteten i desinfektionsprocessen. Därför bör storleken kontrolleras och hållas konstant. Det ideala pH-intervallet är mellan 7,0-7,4. Våra medel för att öka värdet av denna parameter: pH plus granulat, pH plus vätska; för sänkning:
pH minus granuler, pH minus , vätska.

SE/ Andra steget – desinfektion

Vatten i poolen bör vara en källa till välbefinnande och hälsa, och därför måste det vara säkert för dem som njuter av vattenglädje. Varje man som badar i poolen ger partiklar av organiska föreningar och tusentals bakterier till vattnet. Därför är det nödvändigt att använda en desinfektionsprocess som är effektiv nog för att säkerställa säkerheten för personer som badar i poolen. Rekommenderas för desinfektion klormetoden: Chemochlor T granuler 65 och Chemochlor T snabbtablett (för snabb desinfektion), Chemochlor T-tabletter 20g, Chemochlor T-tabletter 200g, Chemochlor T Multifunktionella tabletter. Chemochlor CH tabletter 10g, Chemochlor Liquid. För desinfektion av syremetoden: Aquablanc O2, Aquablanc A, Aktivt syre tabletter 20g, Aktivt syre tabletter 200g, Aktivt flytande syre, flytande Aquablanc.

SE/ Det tredje steget – kampen mot alger

Alger är en- eller multicellulära organismer som producerar organiska föreningar från oorganiska kemiska föreningar i vatten, som är en källa till näringsämnen som finns i vatten och en källa till olika typer av föroreningar. De reproduceras mycket snabbt och inom några timmar kan de täcka det hala lagret på väggarna, trappan och botten av poolen. Det är därför nödvändigt att bromsa tillväxten av alger och deras eliminering från poolvatten. För detta ändamål bör algecider användas. Chemoform Polska rekommenderar systematiskt användningen av kvaternära aminer i formuleringarna av följande beredningar: Alba, Alba Super, Antygon Super och Calzelos.

SE/ Steg fyra - koagulering och filtrering

Vissa partiklar av föroreningar är så små att filter inte har förmåga att fånga dem. För att avlägsna dem bör koagulerings- eller flockningsmedel användas, vilket medför att de mindre partiklarna kluster eller absorberas på flocculantens yta. Som ett resultat av sådan behandling förblir dessa föroreningar kvar på filtret och vattnet kommer att förbli klart och rent. Vi erbjuder följande förberedelser: Flockfix vätska, Flockfix högkoncentrerad, Flockfix-patroner.

SE/ Steg fem - underhåll av renlighet och vård av poolen anläggningar

Att upprätthålla renligheten av poolanläggningar och omgivningen av poolen är det väldigt viktigt om vi vill att vår pool ska uppfylla våra förväntningar och hygien- och hygienkrav.

RENGÖRINGSMEDEL

SURA

För stark smuts, för den första städningen efter vinteravbrottet:

Endast för öppna pooler: Compactal, Reinfix Rapid, Banisol G - på grund av Hcl-halten. Inomhuspooler: Keraclin F och Saniblanc - tar bort kalksten och andra oorganiska sediment.

 

Lättare förorening:

Banisol S, Randklar S gel

Alkalisk

Den första tvätten efter en driftsstopp, stark organisk förorening: Flisan, Randklar, Randklar A gel

Lättare förorening:

Banisol A

MEST UPPKOMMANDE PROBLEMERNA I POOLER

 

Nr SYMPTOM
ORSAK
ÅTGERDER
1
GRUMLIGT VATTEN
Lågt innehåll av desinfektionsmedel, inte korrekt pH-värde. Kolloidal suspension som bildas i poolen. Brun vattenfärg indikerar närvaron av järnföreningar.
Förhöjning av pH-värde till 7,0-7,4, höjning av klor i poolen, intensiv chokklorering, tillsats av koaguleringsmedel och filtrering.
2
Mjölkvatten
Närvaron av ett koaguleringsmedel i poolen är närvaron av en olöslig CaCO3.
Justera pH-värde till 7,0-7,4 och filtrera sedan vattnet.
3
GRÖNT VATTEN,
HALA VÄGGAR, LOKAL MISSFÄRGNING AV POOLEN
Intensiv utveckling av alger
Justera pH-värde till 7,0-7,4, använd alg dödande medel, chockklorering, lokal användning av desinfektionsmedel i granuler (inte med folie), mekaniskt avlägsnande av alger, tillsats av koaguleringsmedel och filtrering av hela vattenvolymen.
4
GRÖN OCH TURKOS VATTEN – KRISTALLKLART
Spårar av koppar. Detta problem kan uppstå när kopparsulfat används som medel mot alger.
Chockklorering , justera på pH-värde till 7,0-7,4. Tillsätt koaguleringsmedel och färskt vatten. Vatten i poolen skall filtreras.
5
POOLENS VÄGGAR ÄR GROVA
Avlagring av hårda kalkstenar i vatten. Ofta speciellt med hårt vatten.
Ta bort utfällning från tömda poolen. Applicera sura medel till att rensa poolen. Håll pH-värde vid 7,0-7,4
6
KLORLUKT, IRRITERADE ÖGON
Bundet klor i vatten (kloraminer).
Chockklorering, justera pH-värde till 7.0-7.4, tillsätt färskt vatten.
7
VATTEN ÄR VÄLDIGT SKUMMIGT
Detta problem uppstår vid användning av skummande medel mot alger eller närvaron av kvarvarande vintermedel, rengöringsmedel i vatten.
Häll in färskt vatten . Använd inga rengöringsmedel.
8
KORROSION
Ph-värde är för lågt. För hög redoxpotential. För hög total koncentrationen av upplöst ämne (TDS).
Justera pH-värde till 7,0-7,4.