Fotolia 43230700 SVårt företag bygger på erfarenhet och kunskap samt tack vare hög kvalificerade medarbetare vill vi erbjuda en ny tjänst – service.

Vi erbjuder våra tjänster till både privata och institutionella kunder. Vid fel på utrustningen eller problem med poolen erbjuder vi professionellt stöd. Förutom erfarenhet erbjuder vi också ny utrustning och reservdelar samt alla typer av poolkemikalier för att säkerställa rent vatten och nöje av ett bad i poolen.

Vi erbjuder dig en tjänst från erfarna medarbetare på högsta nivå. De erfarenheter som förvärvats inom poolbranschen har gjort det möjligt för oss att förvärva nödvändig teknisk kunskap om poolutrustning.

Vi erbjuder:

  • service av filtreringssystem
  • pumpservice för poolutrustning,
  • service av värmeanondningar
  • reservdelar och förbrukningsmaterial
  • pool öppning / stängning