7012747M

Flödesgenerstor JET

JET-motströmsystemet är en idealisk lösning för små och medelstora hemmavarande pooler eller hotellpooler. Det kännetecknas av en enkel installation, förmågan att reglera
vattenströmmens styrka och mängden luft i strömmen. Motström JET är möjligheten att använda ett system med en eller två pumpar. LED-lampa på frontpanelen, på / av-brytare
tillgänglig från vatten. Enheten kan användas för undervattensmassage. Rörledning ingår ej.

MÅTT

7012747D