chemoform calzelos 

ZAPOBIEGANIE WZROSTOWI GLONÓW

 

Glony rozmnażają się bardzo szybko i są w stanie w ciągu kilku godzin pokryć ściany i dno basenu śliską, zielonkawą warstwą. Należy nie dopuszczać do ich rozwoju i eliminować je z wody basenowej. Profilaktyczne stosowanie odpowiednich środków obniży również zużycie środka dezynfekcyjnego.

 

ALBAALBA SUPERCALZELOS

Wysokoskoncentrowany płynny lekko pieniący, szerokopasmowy preparat glono, grzybo i bakteriobójczy do małych basenów prywatnych i komunalnych z małą szybkością obiegu wody.

 • w koncentracji użytkowej bezsmakowy i bezzapachowy,
 • w wodzie basenu wspomaga powszechnie stosowane produkty chlorowe,
 • w stężeniach użytkowych nie budzący obaw zdrowotnych, pH neutralny.

Stosowanie: Pierwsze dozowanie : 100ml /10m3 wody w basenie kąpielowym, Uzupełnianie : co 7-10 dni ok. 50ml /10m3 wody w basenie.

Wyliczoną, rozcieńczoną Albę możliwie w stosunku 1:10, rozlać wzdłuż brzegu basenu.

W otwartych pływalniach przy wyższej temperaturze wody i odpowiednich wpływach atmosferycznych podwyższyć dozowanie.

Pracujące filtry oraz pływający zapewniają wymieszanie.

 

chemoform alba

 

Płynny wysokowartościowy nie pieniący się szerokopasmowy preparat glono, grzybo i bakteriobójczy, zawierający polimery kationowe, stosowany zarówno na basenach komunalnych, prywatnych, ogrodowych, dziecięcych, fontannach lub oczkach wodnych nie zarybionych.

 • w stężeniu użytkowym nie wpływa negatywnie na działanie pozostałych produktów do pielęgnacji wody,
 • pH neutralny, w basenach bezsmakowy i bezwonny,
 • odporny na temperaturę i światło ultrafioletowe nadaje się również do wód mineralnych i solanek,
 • wolny od chloru i metali ciężkich, ulega biodegradacji.

Stosowanie:

Pierwsze dozowanie: 100ml /10m3 wody w basenie.

Uzupełnienie: tygodniowo 50ml /10m3.

Dawka uderzeniowa co 6 tygodni 300-600ml/10m3, wlać bezpośrednio do basenu.

Pracujące filtry i pływający spowodują szybkie wymieszanie.

 chemoform alba super

 

 

Bezfosforanowy środek na przezimowanie wody w basenach odkrytych, przeciwdziała nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczeń atmosferycznych i organicznych na ścianach basenu, zapobiega korozji, niszczeniu fug i ułatwia przygotowanie basenu do sezonu poprzez oszczędność na czasie i środkach chemicznych.

 • działa przeciw powstawaniu glonów, wodorostów i odpornych ich odmian w czasie zimowej przerwy w eksploatacji
 • zapobiega krystalizowaniu się soli mineralnych
 • ułatwia czyszczenie po okresie zimowym
 • przeciwdziała zarastaniu w basenie fug, rogów, kantów.

Stosowanie: Ustawić wartość pH wody na 7,0 – 7,4. Lustro wody opuścić około 20 cm poniżej poziomu otworów wlewowych wzgl. przewodów rurowych!

Lustro wody, powinno być na tyle nisko, aby w razie padających obfitych deszczów, poziom nie podwyższył się do wysokości tychże wlewów.

 chemoform calzelos