Basen z łatwością można zamontować samodzielnie!
 

I PRZYGOTOWANIE WYKOPU

1. W uprzednio ustalonym miejscu wykopujemy dół o głębokości odpowiadającej wysokości naszego basenu (należy przy tym uwzględnić wylewkę, styropian, opiankowanie i flanszę wystającą ponad poziom gruntu). Wykop powiększamy o 15 cm od niecki basenowej z każdej strony (montaż orurowania).

 wykopwykop1

2. Na dnie wykopu robimy betonową wylewkę (płytę denną) o grubości 10–15cm (wylewka powinna być zazbrojona). Na wylewce układamy twardy styropian FS-20 o grubości + 5cm.

W przypadku występowania wód gruntowych lub warstwowych w gruntach nieprzepuszczalnych (glina, iły), należy pod płytę denną ułożyć warstwę, dobrze zagęszczonego piasku gruboziarnistego, grubości 20cm, oraz dodatkowo opaskę drenażową. Zaleca się wykonać płytę denną powyżej wód gruntowych.

wylewkawylewka1

II. MONTAŻ BASENU

1. W przygotowany wykop wstawiamy basen. Pod stopniami schodów, wykonujemy podmurówkę z bloczków betonowych, sprawdzając ich poziom względem ścian, a szczelinę pomiędzy stykiem schodów i bloczków wypełniamy pianką bądź klinujemy po całym obwodzie.
 
podmurowkapodmurowka1
 
UWAGA:
    1. Podczas obsypywania basenu poziom wody w basenie powinien być trochę wyższy od obsypki zewnętrznej.
    2. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby boki basenu miały swój naturalny kształt (w szczególności dłuższe boki) tzn.: zbyt mocne ubijanie obsypki spowoduje wgniatanie ścian do wewnątrz basenu, zbyt luźne obsypanie spowoduje odkształcenie się ścian na zewnątrz. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wokół basenu.
    1. Wszelkie prace należy skonsultować ze specjalistą budowlanym znającym lokalne warunki gruntowe.

2. Wlewamy do basenu około 20-30cm wody.

3. Obsypujemy boki basenu suchą zaprawą piaskowo-cementową 1-5 do poziomu wody w basenie. Zaprawę polewamy wodą, aby ją zagęścić i dopasować do ścian basenu.

4. Powtarzamy czynności 2 i 3 aż do całkowitego napełnienia basenu.

III. MONTAŻ ORUROWANIA

W momencie dojścia obsypką do poziomu dysz i skimmera należy przeprowadzić wklejenie orurowania.
 
Przebieg klejenia:
 
W pierwszej fazie klejenia należy użyć zmywacz do rur który je odtłuszcza i częściowo zmiękcza przed właściwym klejeniem.
Smarujemy koniec rury i kielich kształtki zmywaczem (elementy wychodzące ze skimmera i dysz oraz zestawu filtracyjnego).
Następnie smarujemy te same elementy klejem. Złącze w przeciągu maksymalnie 1 minuty musi zostać spasowane aby nie dopuścić do odparowania kleju.
Przy pasowaniu należy obrócić rurę o 90° w kielichu w celu lepszego rozprowadzenia kleju po całym złączu.
 
Tak spasowane połączenie powinno być przytrzymane przez 15-30 sekund w celu niedopuszczenia do wysunięcia rury z łącznika (czas po którym złącze uzyskuje właściwą wytrzymałość zależy od temperatury).
 
Po skończonym klejeniu kontynuujemy obsypywanie basenu aż do całkowitego napełnienia wodą.

IV. STUDZIENKA NA FILTRACJĘ

1. Dno studzienki wykonać jako wylewkę betonową, zbrojoną siatką. Ściany wykonać z pustaków betonowych. Przykrycie wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 3mm.
2. Do studzienki doprowadzić przewód doprowadzający energię elektryczną.
 
WAŻNE:
Prace przy wykonaniu studzienki zaleca się wykonać po zamontowaniu niecki basenu.