Czynności podane poniżej są niezbędne, jeśli Państwa basen ma służyć Wam w przyszłym roku. Sposób zabezpieczenia zależy od technologii wykonania niecki.
 
Powinni Państwo przede wszystkim zadbać o osuszenie instalacji oraz zabezpieczenie urządzeń technologicznych zalanych wodą i narażonych na działanie ujemnych temperatur.


PRZYGOTOWANIE

Nie należy wypuszczać całej wody, która także równoważy napory gruntu na nieckę.
Wystarczy opróżnić basen o 10cm poniżej poziomu dysz napływowych lub lamp.

W tym celu należy posłużyć się pompką zewnętrzną.

przygotowanie do zimy

 

UWAGA!
Glony oraz zabrudzenia znajdujące się na ścianach należy usunąć tak, aby nie przyschły do ścian basenu.

Kiedy woda opadnie poniżej poziomu dysz napływowych należy ustawić zawór czterodrogowy na pozycję / FILTRACJA /, otworzyć zawory dysz napływowych i skimmera, a następnie na krótką chwilę uruchomić pompę tak by nadmiar wody zalegający w rurach został wyrzucony do basenu.

UWAGA!
Pompa nie może pracować zbyt długo „na sucho

 przygotowanie do zimy1

 
Kiedy orurowanie zostanie wstępnie osuszone należy zawór czterodrogowy ustawić na pozycji / ZAMKNIĘTY / i poluzować śrubunki łączące pompę z rurami. Proszę nie odkręcać śrubunków od razu a robić to stopniowo. Dodatkowo zalecamy przygotować większe naczynie, gdyż w rurach z pewnością został jeszcze nadmiar wody. Woda, która pozostała w rurach spłynie grawitacyjnie do naczynia. Rozkręcić całkowicie śrubunki, a pozostałą w rurach wodę spuścić po zdemontowaniu pompy. Można również zakręcić zawory dysz napływowych i skimmera.

Po całkowitym osuszeniu instalacji Ci z Państwa, którzy posiadają zewnętrzne maszynownie powinni wyjąć pompę i schować ją w ciepłym miejscu. Jeżeli mamy do czynienia z filtrem piaskowym, zbiornik piaskowy należy również osuszyć. W dolnej części zbiornika umieszczony jest zawór służący do osuszania zbiornika piaskowego. Na tym kończą się prace dotyczące instalacji.

ZABEZPIECZENIE NIECKI

Sposób jest prosty. Należy wlać do wody odpowiednią ilość środka OCHRONY ZIMOWEJ. Zapobiegnie on gwałtownemu rozwojowi glonów w okresie niestosowania chemii. W następnej kolejności należy zadbać o folię przekrywającą (może być to zwykła folia ogrodnicza - tunelowa), którą przykrywamy basen tak, aby wszędzie dotykała lustra wody i wznosiła się w górę tuż przy ścianach. Obrzeża folii należy docisnąć do podłoża zabezpieczając przed wiatrem lub osunięciem do basenu.

UWAGA!
Folia solarna powinna zostać zdemontowana, a rolka wraz z folią przeniesiona w suche miejsce nienarażone na wpływ czynników atmosferycznych.

Pompę masażu wodnego (przeciwprądu) należy również zdemontować, czyli zakręcić zawory kulowe, odłączyć dopływ prądu na sterownik elektryczny oraz rozłączyć połączenia elektryczne z pompą, rozkręcić pompę na śrubunkach, osuszyć ją i przenieść w ciepłe suche miejsce.
Przy obecności zadaszenia basenu przykrywanie lustra wody jest zbędne, lecz pamiętać należy o właściwym zabezpieczeniu zadaszenia (zakotwieniu segmentów do podłoża i profili jezdnych) oraz o usuwaniu pokrywy zalegającego śniegu (szczególnie mokrego) tak, aby nie przekraczała 10cm.
Tak zabezpieczony basen przezimuje bez uszczerbku na jakości i z całą pewnością będzie służył Państwu przez długie lata.

ALTERNATYWNE PRZYKRYCIA

W poradniku powyżej przedstawiamy najprostrze zabezpieczenie basenu bez dużego nakładu finansowego. Na rynku oraz w naszej ofercie można znaleźć alternatywy dla foli budowlanej.
Najlepszą opcją jest modułowe zadaszenie basenowe, które pełni również funkcję ochronną i termoizolacyjną w trakcie sezonu. Pozwala na wydłużenie sezonu kąpielowego oraz oszczędności związane z ogrzewaniem wody. Kolejną alternatywą są przykrycia zimowe, niskim kosztem możemy zabezpieczyć basen do zimy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

NALEŻY PAMIĘTAĆ

  • Nie należy wypuszczać całej wody, która także równoważy napory gruntu na nieckę. Wystarczy opróżnić basen o 10cm poniżej najniżej zamontowanych elementów plastikowych.
  • Glony oraz zabrudzenia znajdujące się na ścianach należy usunąć tak, aby nie przyschły do ścian basenu. Wodę również doprowadzamy do czystości.
  • Po opuszczeniu wody poniżej dysz i skimmera, na krótką chwilę uruchomić pompę tak by nadmiar wody zalegający w rurach został wyrzucony do basenu. (pompa nie może pracować zbyt długo "na sucho"!)
  • Pozbywamy się wody z urządzeń (pompy, filtry, pompy ciepła itp.), a następnie zalecamy demontaż i magazynowanie w cieplejszym pomieszczeniu (garaż, piwnica) na okres zimowy.
  • Pozostawiona instalacja jest świetnym schronienim dla szkodników, zatkaj i zabezpiecz przewody.
  • Solidnie zabezpiecz brzegi folii aby silne podmuchy wiatru nie podnosiły zabezpieczenia.